Contacte

C/Nord 9 
Of. 302 P.O. Box 5
17700 La Jonquera

Tel + 34 972 555 334
Fax + 34 972 555 328

Advertiment Legal

A l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de NARCÍS GIRONÈS, SL, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de NARCÍS GIRONÈS, S.L. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a NARCÍS GIRONÈS, S.L., amb adreça al C / Nord setembre Of. 302 P.O. Box 5 17700 La Jonquera (Girona) Spain.

En cas que vostè. Inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.