Formació a mida

  • Saben el que compren i venen?
  • Saben d’on ve?

Amb aquestes dues senzilles preguntes que de ben segur hauran contestat afirmativament sense rumiar-hi gaire comencem a treballar la formació amb els seus departaments de logística i internacional.

Però si els hi fem la pregunta d’una altra manera?

  • Quina classificació aranzelària tenen les mercaderies que compren i venen?

La classificació en una o altra parida implica més o menys impostos, deures i obligacions, prohibicions, controls etc...

  • Quin és l’origen de les mercaderies amb les quals comercien?

La major parts dels problemes duaners venen donats per irregularitats en les declaracions d’origen preferencial, amb greus conseqüències econòmiques.

Caram! Ja comencen a sorgir els dubtes.
Cal que tinguin en compte que tenir la màxima seguretat jurídica sobre les seves operacions passa per aquestes qüestions.
No cal que tinguin un màster de legislació duanera, però el que si és imprescindible es que tinguin els coneixements i eines necessàries per poder gestionar amb la màxima seguretat les seves operacions diàries.
Per això els hi oferim la possibilitat de poder tenir aquesta formació a casa seva, personalitzada, lluny de xerrades generalistes, on es poden exposar sense entrebancs i lliurement les problemàtiques concretes de la seva empresa per trobar-hi les solucions adequades.